Velkommen til vernissage

Lørdag 15. Oktober kl 13

Bruce Naigles

Everything takes time and time takes everything

Åpningstale ved
Shakeel Rehman

Tale ved Natalie Holland
Musikalsk innslag

Bruce Naigles (1958- ) er født i Kingston, NY, USA og er selvlært skulptør. Etter flere år i Italia kom han til Norge i 1987. Først som assistent hos billedhoggeren Per Ung i 1990-årene og hospitant i modellering ved Statens Kunst- og Håndverksskole 1992-94. Han er innkjøpt av Selvaag AS, Refsnes Gods og flere private blant annet i Moss. Her i byen har han også laget Gift of Life/Kristian leser, The Muse på Refsnes Gods og bysten av Edmund Ree på tidligere Galleri Varden. I oktober 2021 ble også hans kunstverk «Keepers of Faith», initiert av Selskapet Smilende Kunst, avduket i vannet utenfor Sjøbadet.