Styret i Moss Kunstforening

Verv Navn Tlf E-post
Leder Olav Hansen Tlf: 906 65 356 anlire@online.no
Nestleder Anne-Lise Gjøstøl Tlf: 928 60 3754 anlire@online.no
Kasserer:
Sekretær: Venche Sandstad Tlf: 928 50 462
Styremedlem: Hege Soelberg Tlf: 970 21 490
Styremedlem: Iris Ringstad Tlf: 922 02 053
Styremedlem: Erik Andersen Tlf: 971 08 452
Styremedlem: Randi Ose Tlf: 924 37 764
1. Varamedlem: Anne Holme Tlf: 911 14 948
2. Varamedlem: Terje Solberg Tlf: 901 51 877
3. Varamedlem: Unn Falstrøm Tlf: 951 77 337