Moss Kunstgalleri

Leie møtelokaler

Kunstforeningen leier ut møtelokaler på tilsammen ca. 85m2 med plass til rundt 80personer, avhengig av bord-og stoloppsett. Møtelokalet kan avstenges fra de 2 store utstillingsrommene. Lokalet har et lite kjøkken med bl.a. kjøleskap, kaffemaskin, og eget vask-og toalettrom. I lokalet er det et flygel og lite lydanlegg til disposisjon etter avtale.

Møtelokalene er mye benyttet, og avtale om leie bør derfor inngås i god tid.
Ved ønske om leie kan leder av foreningen kontaktes: moss.kunstforening@m-kunst.no
Leder av foreningen: Olav Hansen, anlire@online.no
Mobil: 906 65 356

For 2020 er leiepris for møtelokalene: kr. 600.- pr. møte