UTSTILLINGER, formål og praksis

Moss kunstforening har som mål å vise jevnlige, varierte utstillinger med høy kvalitet og med profesjonelle kunstnere som benytter ulike materialer, teknikker og kunstuttrykk som eksempelvis malerier, tegninger, foto, grafikk, keramikk, glasskunst, tekstiler, installasjoner, annet kunsthåndverk m.m. Foreningen viser både separatutstillinger med arbeider av enkeltkunstnere og gruppeutstillinger med ulike uttrykk eller felles tema. Vanligvis er utstillingsperiodene på 4 uker, og det holdes rundt 8 utstillinger pr. år. Siste utstilling før jul er vanligvis en gruppe- og salgsutstilling med utvidede åpningstider. Galleriet holdes vanligvis stengt i høytider.

Utstillingene bekjentgjøres, markedsføres via invitasjonskort til foreningens medlemmer og samarbeidspartnere. Kortene, som utarbeides av vår samarbeidspartner PS Press reklame, sendes i posten og publiseres via sosiale medier på Facebook og Instagram. I tillegg inviteres pressen til å lage omtaler av hver enkelt utstilling.