Moss Kunstgalleri

Bli medlem av Moss Kunstforening

Er du interessert i kunst eller kunsthistorie? Liker du å gå på kunstutstillinger? Ved å bli medlem i kunstforeningen er du med å støtte oss i arbeidet med å formidle god, profesjonell kunst og kunsthåndverk.

Som medlem i Moss kunstforening får du blant annet.

  • Delta i et sosialt og hyggelig fellesskap med folk i alle aldre.
  • Invitasjoner til alle våre utstillinger
  • 10% rabatt ved kjøp av kunst på våre utstillinger begrenset oppad til kr. 5000.-
  • Du kan delta på medlemskvelder, temamøter og årsmøter med stemmerett.
  • Om ønskelig bli med i komiteer, arbeidsgrupper eller styret.
  • Fremme dine ideer og synspunkter du vil ha ivaretatt.
  • Bygge nettverk med andre med interesse for kunst.

Kontingent fastsettes av årsmøtet og er f.t. kr. 200.- pr. person.

  • Vi sender ut en faktura i begynnelsen av hvert kalenderår.
  • Send oss navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer

moss.kunstforening@m-kunst.no

Velkommen som medlem i Moss kunstforening.