Om Moss Kunstforening

Moss kunstforening ble stiftet som en åpen, frivillig medlemsforening i april 1944 og er medlem av den nasjonale paraplyorganisasjonen Norske Kunstforeninger. Et eget styre drifter foreningen som de siste årene har hatt i gjennomsnitt rundt 250-300 medlemmer. Medlemmene betaler årskontingent og er selv med på dugnadsbasis som vakter under de åpne, skiftende utstillingene. Utstillingene finner sted i bygningen Moss kunstgalleri, gamle Moss bibliotek, som ligger ved Kirketorget i byens sentrum og eies av Viken fylkeskommune/Moss kommunesom del av Kirkeparken videregående skole. Foreningen arrangerer normalt ca. 8 utstillinger per år med profesjonelle kunstnere fra hele Norge. Kunstnerne arbeider med ulike uttykk og materialer som f.eks. malerier, grafikk, tekstil, skulptur, keramikk, glass, foto og installasjon. Utstillingene er vanligvis salgsutstillinger. Siste utstilling før jul hvert år er en bred salgsutstilling som viser arbeider fra rundt 15 kunstnere. Med noen års mellomrom vises noen av de flotte verkene fra kunstforeningens faste samling, senest vist i januar/februar 2020. Foreningens inntekter er basert på salg avkunst, medlemskontingent, utleie av møtelokaler og utleie av kunst fra egen samling

Historie

Utdrag av skrift til jubileumsutstillingeni Moss kunstforening ved fylte 70 år. 1944 til 2014 24. april 1944 samlet en del mennesker seg på Park Restaurant og ble enige om å stifte Moss Kunstforening. Redaktør Sundsvik ble valgt til formann, som det het den gangen, skoleinspektør Hagen Visum ble sekretær, Herføl Bang ble kasserer. Virksomheten kom i gang med Håkon Stenstadvold som kunstnerisk konsulent. Det var ikke lett å skaffe gode utstillere den gangen på slutten av krigen hvor det var mangel på både lerret og farger, men Hagen Viskum hadde forbindelser med malere i «dalenes dal», og det ordnet seg etter hvert. Det var heller ikke lett å skaffe utstillingslokaler. I den første tiden ble Biblioteket, altså disse lokalene brukt, senere leide de noen rom på Moss hotell. Her hadde de en godt besøkt utstilling med blant andre Harald Kihle og Kai Fjell. Som en kuriositet kan nevnes at et tresnitt av Harald Kihle kostet 45 kroner, og fra 300 til 600 kroner for tegninger av Kai Fjell. Etter hvert fikk Kunstforeningen låne den gamle gymnastikksalen til utstillinger hvor de hadde mange store utstillinger som: Riksgalleriets åpningsutstilling, Henrik Sørensen, Rolf Stenersen samling og utveksling fra vennskapsbyen Horsens og Karlstad.

Da som nå, ble utstillingene mottatt med ros og ris og hardest kritikk fikk den moderne kunsten. En av byens borgere mente at «når døm er så dårlige til å male, burte døm gå på Værven og banke rust.»Det ble lagt ned mye godt arbeid i foreningen i denne tiden, men til slutt ble lokalene så dårlige at russen fikk salen, som de kalte Rølla, til disposisjon.

Dette skjedde i 1958. Da flyttet foreningen til Rådhuset. Der var det så fint at de kunne ikke henge opp bildene på veggene, men måtte sette dem opp på stoler som ble hentet fra spisesalen, og utstillingene kunne bare være åpne etter arbeidstid lørdag og søndag. Neste tilholdssted var Tivoli sammen med Folkeakademiet. Da måtte bildene tas ned når det var foredrag, ellers ble foredragsholdere og publikum distrahert. Denne nomadetilværelsen ble det heldigvis slutt på da et eget Moss kunstgalleri sto ferdig bygget og ble åpnet i mai 1969. Dette takket være pengegave fra Biørn Biørnstad, Norsk kulturråd, Moss Sparebank og Moss kommune. Da det oppstod behov for utvidelse av Kirkeparken videregående skole, måtte Moss kunstgalleri rives. Kunstforeningen og galleriet fikk, etter avtaler med Moss kommune og Østfold fylkeskommune, plass i første etasje i byens gamle bibliotek ved Kirketorget i byens sentrum. Se omtale av lokalene i eget menypunkt.