Vår logo

I forbindelse med Moss bys 300-års-jubileum i 2020, fikk kunstforeningen utarbeidet en ny logo. Denne er basert på det eldste bildeuttrykket som finnes her lokalt, nemlig helleristningene ved Ramberg, vest på Jeløy som viser figurer fra bronsealderen og er rundt 3000 år gamle. Logoen er utarbeidet i samarbeid med Sandaunet Designbyrå.

De viktigste motivene på dette bergkunstfeltet er skips-og menneskefigurer. Skipsfigur passer godt for kystbyen Moss. Kystkultur og kunst har vært viktig for folk i Moss både i bronsealderen, på Biørn Biørnstads tid og frem til i dag. Ombord i skipet er entusiastiske menneskefigurer som også enkeltvis kan være godt symbol for opplevelse av kunst, og symbol for glede eller en som ønsker deg velkommen. Bildeuttrykket i logoen er en gjentegnet glad og utadvendt menneskefigur som er inspirert av figurene ombord i bronsealderskipene. Moss kunstforening mener logoen fint gjenspeiler aktivitetene og visjonene  for foreningen