Moss kunstforening

Funksjon Navn Tlf. E-post
Leder Olav Hansen 906 65 356 anlire@online.no
Nestleder Anne-Lise Gjøstøl 928 60 375 anlire@online.no
 

 

MOSS KUNSTFORENING

Org nr: 985 699 917
Besøksadresse: Kirketorget, Chrysties gate 1, 1530 Moss
Postadresse: postboks 1058, 1510 Moss
E-post: moss.kunstforening@m-kunst.no
Telefon: 919 93 649 / (906 65 356, leder) 

Bankkonto: 1080 18 77953
VIPPS: 13232