Moss kunstforening

Funksjon Navn Tlf. E-post
Leder Unn Fahlstrøm 951 77 337 unnfahlstrom@gmail.com
Nestleder Venche Sanstad 928 50 462 Venche.Sandstad@moss.kommune.no
 

 

MOSS KUNSTFORENING

Org nr: 985 699 917
Besøksadresse: Kirketorget, Chrysties gate 1, 1530 Moss
Postadresse: postboks 1058, 1510 Moss
E-post: moss.kunstforening@m-kunst.no

Bankkonto: 1080 18 77953
VIPPS: 13232