Årsmelding 2019

Årsmelding 2019

Årsmelding 2019 for Moss Kunstforening.Styret har i 2019bestått av:Olav R. Hansen Leder Anne-Lise Gjøstøl NestlederGerd Lilleby Nilsen KassererVenche Sandstad SekretærMarit Rynnås/ Erik AndresenStyremedlemIris Ringstad «Helge Soelberg «Varamedlemmer:1.Erik Andresen.2.Egil Jegleim.3.Karin Hals.Møter:Det er avholdt 7styremøter i 2019.Medlemmer:Kunstforeningen har pr. 31. des.2019, 288 betalende medlemmer.

Utstillinger/aktiviteter 2019:
12. jan. –10. febr. Arne Kleng Dahle, malerier.
23. febr. – 31. mars. Jørgen Platou Willumsen, malerier.
27. apr. – 26. mai. Hilde Aagaard, Ragnhild Enge, Jan Egge. Div. teknikker.
1. juni – 30. juni. Anne Kristin Thorsby, malerier.
20. juli  – 18. aug. Anne-Line Iversen, Ive Hagen. Tekstil, installasjon.
31. aug – 29. sept. Ole Jacob Ihlbæk, malerier
12. okt.-10. nov. Kjeld Stub, litografi og malerier
23. nov –15. des. Juleutstilling med 13 kunstnere.

Det har vært avholdt 8 utstillinger i 2019med 23kunstnere representert.Ordningen med å vise et månedens bilde fra samlingen, har vært videreført.Det er også videreført tradisjonen med musikk til utstillingsåpningene.Dette er populært, og trekker nok flere folk på åpningene.Besøket i galleriet harogså i årvært godt, med 2507besøkende.

Representasjon
Kunstforeningen var representert på stiftelsesmøte i fellesnemda for Viken kunstforeninger i Oslo i februar.Leder og nestleder deltok også på kunstfestival og årsmøte i Norske Kunstforeninger 9. mai til 12. mai i Haugesund.Styret har også vært involvert i forhandlinger med Galleri F 15, i forbindelse med deltakelse i neste års Momentum-biennale.

Innkjøp
Styret har heller ikke i år kjøpt inn kunst til vår samling, men fortsetter å kjøpeinn kunst til lotteriet vårt fra de som er utstillere hos oss. Dette er en vinn-vinn-situasjon for begge parter.

Vakthold i galleriet
Noen av våre medlemmer har også dette året stilt opp som utstillingsvakter.Uten dem hadde vi ikke kunnet ha så mange og krevende utstillinger.Vi vil takke dem for den innsatsen de gjør.Vi trenger flere som vil være med å gjøre en innsats med vakthold. Noen faller fra på grunn av alder og andre årsaker. Noen nye har kommet til, men det begynner å bli litt tynt i rekkene. Det er, som alt annet arbeid i foreningen, ulønnet, det eneste de får er en hyggelig jobbmed et godt miljø, og en årsavslutning med litt god mat og drikke. Styret ordner opplæring, og bistår de som trenger litt støtte i begynnelsen.Styret retter en takk til alle som har bidratt med forskjellige oppgaver i året som har gått.

Økonomi.
Foreningens økonomi er ved inngangen av 2020god. Vi har greit salg av kunst, men kan ikke legge skjul på at detertyngre å selge kunst etter hvert. Men vi har gode inntekter fra utleie av kunst, galleriet, medlemskontingent, og overskudd av kunstlotteriet.Regnskapet viser i år et underskudd på kr. 94776. Noe som skyldes at vi i 2019 harrestaurert 13 av våre flotte bilder fra samlingen.De fleste fra Biørnstads arv.Dette kostet oss i overkant av kr. 120.000.Dette har vi søkt sparebankstiftelsen om midler til, men fått avslag.Det observante medlem vil også se at vi på de seneste invitasjoner, har brukt vår nye logo. Dette er også en utgift på kr. 15.000. Begge disse tiltakene er utgiftsførtpå drift. Som detfremgår av regnskap, har vilikevelen solid egenkapital, og forutsetningen for videre drift er fortsatt meget god.

Styret.17. februar. 2020

Last ned årsmøteprotokoll (PDF format)