Årsmelding 2020

                     Årsmelding 2020 for

Moss Kunstforening
Styret har i 2020 bestått av.

Leder :Olav R. Hansen.      Nestleder.  Anne-Lise Gjøstøl, Kasserer Gerd Lilleby Nilsen.   sekretær Venche Sandstad.    styremedlemmer; Erik Andresen, Helge Soelberg, Iris Ringstad  Varamedlemmer: 1.Anne Holme. 2 Randi Ose.3Terje Solberg.
Møter: Det er avholdt 3 styremøter i 2020 Kunstforeningen har pr. 31. des. 2020, 288 betalende medlemmer.? 
Utstillinger/aktiviteter 2020.
18 jan. – 16. febr.     Perler fra magasinet. Utstilling med egne bilder -29 febr. – 29. mars. Mette Almaas, Elisabeth Ree, Elisabeth Omdahl    Karl Hjalmar Johansen, Jan Erik Beck, Ary Ketting.    Denne utstillingen ble dessverre koronastengt etter to   helger.

  1. apr. – 24. mai. Ole Lislerud. Avlyst grunnet koronasituasjonen.
  2. jun i – 5. juli.    Unn Falstrøm, Merete S. Haugen, Liv Ørnvall   Anja Bjørshol, Bjørg K.White, Anita Hanch Hans  – 18.- juli – 16. aug.   Brita Been.
  3. aug – 27. sept.   Marian Heyerdahl.   10  okt. –  08. nov.        Maya Lawson Laane, Ylva Jonsson.
  4. nov – 13. des. Asbjørn Andresen. Avlyst grunnet koronasituasjonen.

Det har vært avholdt 6 utstillinger i 2020 med 16 kunstnere representert.

Grunnet den vanskelige situasjonen i 2020, er to utstillinger avlyst.
Ordningen med å vise et månedens bilde fra samlingen, har vært videreført.
I 2020 har er det ikke videreført tradisjonen med musikk til utstillingsåpninger,
Bortsett fra den første i januar. På de øvrige har det ikke vært åpningsseremonier.
Til tross for den vanskelige situasjonen, og med to avlyste utstillinger har besøket i galleriet likevel vært godt, med 2551 besøkende. Dette er 44 flere enn i 2019.
Representasjon.
Kunstforeningen har ikke vært representert på noen arrangementer dette året. Det skyldes det spesielle året vi har vært igjennom. Hvor stort sett alt har vært satt på vent.
Innkjøp.
 Styret har heller ikke i år kjøpt inn kunst til vår samling, men fortsetter å kjøpe
 Inn kunst til lotteriet vårt fra de som er utstillere hos oss. Dette er en vinn-vinn
 Situasjon for begge parter.
Vakthold i galleriet.
Noen av våre medlemmer har også dette året stilt opp som utstillingsvakter. På grunn av redusert utstillingsprogram, samt at galleriet kun har vært åpent lørdag og søndag, har det vært behov for langt færre vakter.
Det vil forhåpentlig bli bedre inneværende år, og at de som ikke har kunnet bidra i fjor, kommer tilbake igjen, da vi er avhengig av dem.
Vi trenger flere som vil være med å gjøre en innsats med vakthold. Noen faller fra på grunn av alder og andre årsaker. Noen nye har kommet til, men det begynner å bli litt tynt i rekkene. Det er, som alt annet arbeid i foreningen, ulønnet, det eneste de får er en hyggelig jobb med et godt miljø, og en årsavslutning med litt god mat og drikke. Styret ordner opplæring, og bistår de som trenger litt støtte i begynnelsen.
 Styret retter en takk til alle som har bidratt med forskjellige oppgaver i året som har gått.
Økonomi.
Foreningens økonomi er ved inngangen til 2021 god. Til tross for den vanskelige situasjonen i fjor, har vi solgt kunst på alle utstillingene, Bortsett fra den første med våre egne bilder. Og vi har fortsatt gode inntekter fra utleie av kunst, medlemskontingent, og overskudd av kunstlotteriet. Utleie av galleriet har ikke vært bra i 2020, da møtevirksomheten har vært liten.
Regnskapet viser i år et underskudd på kr. 10460.-. Dette skyldes mindre salgsinntekter, samt utgifter til utarbeidelse av et jubileumsskriv i forbindelse med kunstforeningens 75 års jubileum.  Som det fremgår av regnskapet, har vi likevel en solid egenkapital, og forutsetningen for videre drift er fortsatt meget god.
 
Styret.
  1. mars. 2021